Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Lato w Mieście 2017

 

Wiele atrakcji czeka na dzieci i młodzież w ramach tegorocznej akcji „Lato w Mieście”. Urząd Miasta Kielce wraz z instytucjami kultury, szkołami, klubami osiedlowymi i stowarzyszeniami przygotował szereg ciekawych propozycji. W programie akcji są przewidziane między innymi: zajęcia plastyczne, wspólne czytanie książek, lekcje i warsztaty muzealne i taneczne, czy  spotkania w teatrze.

 

Więcej informacji:

 

Program Wspierania Rodziny 2017-2019

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizujący zadania pomocy społecznej miasta na prawach powiatu wdraża „Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2017-2019”.

Celem Programu jest zaplanowanie i podjęcie działań w zakresie pomocy rodzinom naturalnym przeżywającym różnego typu trudności zakłócające lub uniemożliwiające prawidłowe wypełnianie podstawowych funkcji oraz wspieranie rozwoju systemu pieczy zastępczej. Stanowi on odpowiedź na zmieniające się potrzeby i oczekiwania rodzin, a także na bieżące i planowane zmiany w organizacji pieczy zastępczej.

 

Zapoznaj się:

 

Zmiany w realizacji programu „Za życiem”

 

Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych, to niektóre ze zmian przyjętych przez Radę Ministrów. Nowelizacje niektórych ustaw związane są z realizacją programu „Za życiem”.

Ustanowiony 20 grudnia 2016 r. program „Za życiem” wspiera rodziny z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci. Realizacja programu wymaga nowelizacji kilku ustaw. Przyjęta przez Radę Ministrów ustawa jest I etapem realizacji tego programu, drugi etap – zostanie wprowadzony kolejnym projektem ustawy, której przyjęcie zaplanowano w IV kw. 2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do zapoznania się ze szczegółami, jakie ważne zmiany w związku z programem „Za życiem” przyjęła Rada Ministrów?