Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Projekt „Akademia Samodzielności”

 

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY


realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”/Zespół Placówek „Dobra Chata” (partner), w ramach:

Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 30.06.2018 r.

 


1. Projekt „Akademia Samodzielności” skierowany jest do 112 osób z województwa świętokrzyskiego:

 • młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowującej się do usamodzielnienia – 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) oraz 5 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-25 lat, zamieszkujących w lokalach aktywizujących;
 • pracowników jednostek odpowiedzialnych w Kielcach za realizację procesu usamodzielnienia (17 wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych (13 kobiet i 4 mężczyzn); 12 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (12 kobiet), 6 pracowników socjalnych (5 kobiet, 1 mężczyzna), osób pełniących funkcję rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka (20 kobiet) oraz osób z doświadczeniem w pracy w obszarze pomocy społecznej (2 kobiety) – łącznie 57 osób.

 

2. Celem projektu jest:

 • wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem 55 wychowanków pieczy zastępczej (PZ) w gminie Kielce (30K; 25M) w wieku 15-25 lat poprzez rozwój umiejętności i kompetencji społecznych, poruszania się po rynku pracy oraz poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji 57 osób (52K; 5M) związanych ze świadczeniem usług społecznych.

 

3. W ramach projektu realizowane będę m.in. następujące zadania:

 • szkolenia pracowników,
 • szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i osobistych,
 • trening z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • konsultacje specjalistyczne tj. porady psychologa, doradcy zawodowego, seksuologa, logopedy, specjalisty ds. wizerunku,
 • trening interpersonalny,
 • warsztaty z zakresu budowania ścieżki kariery oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym,
 • spotkania indywidualne z pracodawcą/przedsiębiorcą,
 • wizyty studyjne w zakładach pracy,
 • warsztaty savoir-vivre,
 • konsultacje/doradztwo psychologa i doradcy zawodowego,
 • superwizja pracowników,
 • Mieszkaniowy Trening Samodzielności.

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

 

4. Kto może wziąć udział w projekcie?

Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne:

 • wiek 15-25 l.; młodzież przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowująca się do usamodzielnienia – dokument tożsamości, oświadczenie;
 • wiek 18-25 l.; mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie, zamieszkujący w lokalach aktywizujących – dokument tożsamości, oświadczenie
 • zamieszkanie na terenie województwa świętokrzyskiego – dokument tożsamości/oświadczenie;

oraz

 • pracownicy jednostek odpowiedzialnych w Kielcach za realizację procesu usamodzielnienia – umowa potwierdzająca status pracownika ww. jednostek;
 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – umowa potwierdzająca status koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracownicy socjalni – dokument potwierdzający status pracownika socjalnego;
 • osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka – dokument potwierdzający pełnienie ww. funkcji;
 • osób z doświadczeniem w pracy w obszarze pomocy społecznej – dokument potwierdzający status koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

REKRUTACJA TRWA!

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny dla młodzieży
 3. Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny dla pracowników, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka
 4. Załącznik nr 3 – Opinia wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej/koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej o wychowanku
 5. Załącznik nr 4 – Rekomendacja
 6. Załącznik nr 5 – Karta kwalifikująca do udziału w projekcie

 

Więcej informacji:

 • Kierownik projektu: Marcin Agatowski
  tel.: 669 430 643
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Kierownik merytoryczny: Piotr Pyk
  tel.: 535 517 240
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Media społecznościowe: https://www.facebook.com/akademiasamodzielnoscikielce/

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Stowarzyszeniem PROREW

 

 

Materiały informacyjno-promocyjne: