Akty prawne

Home / O nas / Akty prawne

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach dotyczące

 • nadania regulaminu organizacyjnego MOPR,
 • nadania regulaminów organizacyjnych komórkom organizacyjnym MOPR,
 • zasad postępowania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
 • zasad udzielania pomocy, wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • programów pomocowych skierowanych do klientów MOPR.
1. Zarządzenie Nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Procedury postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.pdf
2. Załącznik do zarządzenia Nr 15/2015 Dyrektora MOPR w Kielcach z dnia 14 września 2015 r. – Procedura postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.pdf
3. Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia wysokości zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego.pdf
4. Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Ośrodkowi Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera, Al. Legionów 5.pdf
5. Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad realizacji Programu Aktywizacji i Integracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach”.pdf
6. Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy w formie posiłku.pdf
7. Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Klubów Seniora w Kielcach”.pdf
8. Zarządzenie Nr 21/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentacji prowadzonej na stanowisku młodszy asystent rodziny, asystent rodziny, starszy asystent rodziny.pdf
9. Zarządzenie Nr 23/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera, Al. Legionów 5.pdf
10. Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie nadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach Regulaminu Organizacyjnego.pdf
11. Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Klubów Seniora w Kielcach.pdf
12. Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie umieszczania zarządzeń dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach na stronie internetowej Ośrodka.pdf
13. Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 18 września 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Klubów Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach”.pdf
14. Zarządzenie Nr 44/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów Pracy Streetworkerów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach”.pdf
15. Zarządzenie Nr 49/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
16. Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.pdf
17. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad zawierania i monitorowania kontraktów socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach”.pdf
18. Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
19. Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
20. Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.pdf
21. Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych dla osób starszych i niepełnosprawnych, mieszkających na parterze, I i II pietrze w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
22. Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i organizacji pobytu w Mieszkaniu Treningowym.pdf
23. Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
24. Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania pomieszczeń przy ul. Koziej 10/4 w Kielcach przeznaczonych na mieszkania chronione wspierane dla trzech osób.pdf
25. Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
26. Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 27 września 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
27. Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 1 października 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.pdf
28. Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 1 października 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych mieszczących się przy Zespole Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach, ul. Marszałkowska 12 w Kielcach.pdf
29. Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 1 października 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w lokalach aktywizujących dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach.pdf
30. Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 1 października 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób usamodzielnianych funkcjonującym przy Centrum Obsługi Placówek ul. Sandomierska 126 w Kielcach.pdf
31. Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 25 października 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „E-kompetencje bez barier”.pdf
32. Zarządzenie Nr 58/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
33. Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy w formie posiłku.pdf
34. Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.pdf
35. Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wartości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych, które opuściły rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą przed dniem 1 stycznia 2012 roku.pdf 
36. Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wartości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych, które opuściły dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich,zakład poprawczy,specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.pdf 
37. Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie nadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach Regulaminu Organizacyjnego.pdf
38. Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 7 maja 2019 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia wysokości zasiłku celowego i zasiłku celowego specjalnego.pdf
39. Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 17 maja 2019 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie przyjęcia do realizacji Standardów kontroli pieczy zastępczej.pdf
40. Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 17 maja 2019 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i realizacji świadczenia niepieniężnego w formie bonów towarowych (kuponów) Sodexo na zakup artykułów spożywczo-przemysłowych w miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf

Podstawy prawne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach to

 • Uchwała Nr X/79/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach”
 • Zarządzenie Nr 15/90 Prezydenta Miasta Kielc z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie organizacji i zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach
 • Uchwała Nr 84/99 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 lutego 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr LI/1200/2010 Rady Miasta w Kielcach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr XLIV/797/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr LII/933/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr LIV/953/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr LXIII/1106/2014 Rady Miasta w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr XXI/416/2016 Rady Miasta w Kielcach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr XXXIX/806/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr LV/1237/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr LIX/1309/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • oraz innych aktów prawnych, w oparciu o które Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje zadania statutowe

MOPR w Kielcach realizuje zadania wynikające z następujących aktów prawnych

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
 • ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
 • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”