Dział Pomocy Środowiskowej

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej

Symbol: „P.Ś.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Pokoje nr: 11, 15, 16, 17e, parter
Kierownik: Agata Bednarz
Zastępca kierownika: Grażyna Ciosk
Godziny pracy: poniedziałek 8–16
wtorek–piątek 7:30–15:30

 • +48 41 331 25 24 wew. 224, 225, 226, 232, 261

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy

 • bieżące monitorowanie i nadzór nad realizacją budżetu w zakresie świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
 • realizowanie rządowego i samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny,
 • organizacja prac społecznie użytecznych oraz Programu Aktywizacja i Integracja,
 • współpraca z rejonami opiekuńczymi w zakresie realizacji świadczeń pieniężnych w systemie TT POMOC oraz konsultacji i doradztwa merytorycznego,
 • nadzór merytoryczny nad tworzeniem bazy danych w systemie TT POMOC,
 • tworzenie katalogu decyzji administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych pomocy społecznej i bieżąca aktualizacja podstaw prawnych,
 • realizowanie wypłat świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na bazie decyzji administracyjnych zatwierdzonych przez rejony opiekuńcze w programie TT POMOC,
 • organizowanie realizacji świadczeń w formie talonów żywnościowych,
 • wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych,
 • nadzór merytoryczny nad odwołaniami od decyzji administracyjnych dot. udzielania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • prowadzenie spraw dłużników oraz egzekucji administracyjnej z pomocy społecznej,
 • wydawanie indywidualnych kart przepłaconych bankowych dla klientów pomocy społecznej,
 • obsługa programu PŁATNIK w zakresie świadczeń zdrowotnych i społecznych osób korzystających z pomocy społecznej i realizujących indywidualny program zatrudnienia socjalnego,
 • nadzór nad sprawami osób realizujących indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
 • nadzór nad sprawami dot. stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych,
 • przygotowywanie sprawozdawczości z pracy działu oraz pracy pracowników socjalnych, kontraktów socjalnych, powodów udzielania pomocy społecznej.

W strukturze Działu Pomoc Środowiskowej wyodrębnia się

Punkt Informacyjno-Interwencyjny