Oświadczenia majątkowe

Home / Ogłoszenia / Oświadczenia majątkowe

Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2018 rok

1. Adamiec Anna, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
2. Aniołek Izabela, kierownik Działu Opieki i Wychowania.pdf
3. Barańska Anna, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
4. Bednarz Agata, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
5. Bielecka Iwona, zastępca kierownika Działu Opieki i Wychowania.pdf
6. Bieńka Edyta, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
7. Błaszkiewicz Emilia, dyrektor Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach.pdf
8. Błońska Monika, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
9. Bochenek Małgorzata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
10. Cieniek Urszula, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Centrum”.pdf
11. Ciesielska Edyta, zastępca kierownika Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
12. Ciosk Grażyna, zastępca kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
13. Drosio Wiesława, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek” – końcowe.pdf
14. Figiel Monika, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
15. Francuz Małgorzata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
16. Gaik Lidia, straszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
17. Gardyńska Lilla, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
18. Gil Katarzyna, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
19. Gonciarz Katarzyna, zastępca kierownika Działu Usług.pdf
20. Gościniewicz Magdalena, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
21. Grębska Małgorzata, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
22. Jędraszek Karol, zastępca kierownika Działu ds. Bezdomności.pdf
23. Juszczyk Radosław, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
24. Kaczmarzyk Magdalena, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
25. Kogut Beata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
26. Kojacz Małgorzata, kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
27. Korczyńska Renata, kierownika Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
28. Kosakowska Wanda, kierownik Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
29. Kowalczyk Beata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
30. Kruzel Sylwia, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
31. Kubicka Barbara, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
32. Kubicz Marek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach.pdf
33. Kulak Ewa, kierownik Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
34. Kómor Anna, dyrektor Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, ul. Wiosenna 1.pdf
35. Latos Karol, zastępca kierownika Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
36. Lesiak Elżbieta, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
37. Lesiak Elżbieta, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek” – końcowe.pdf
38. Libuda Bożena, dyrektor Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach.pdf
39. Ławniczak Dorota, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
40. Łęska-Baranowicz Grażyna, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach.pdf
41. Łukasiewicz Jolanta, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Centrum”.pdf
42. Małecka Monika, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
43. Miter Ewa, kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.pdf
44. Mitrut Paulina, straszy inspektor Dział Świadczeń Rodzinnych.pdf
45. Monkiewicz-Kurek Katarzyna, kierownik Działu ds. Bezdomności.pdf
46. Mosiołek Dariusz, kierownik Działu ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym.pdf
47. Możdżeń Anna, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
48. Orawiec Kamila, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
49. Ozga-Zagdan Małgorzata, kierownik Działu Usług.pdf
50. Pałyga-Zomer Magdalena, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
51. Pietrzyk Joanna, kierownik Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
52. Pinkowska Ewa, kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.pdf
53. Pióro Jerzy, dyrektor Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach.pdf
54. Rogowska Beata, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.pdf
55. Rogula Alina, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach.pdf
56. Rutkowska Alicja, specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
57. Smacka Jolanta, straszy specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
58. Soja Jadwiga, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście” – końcowe.pdf
59. Sowiński Tomasz, kierownik Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
60. Stefańska Elżbieta, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
61. Szczepańska Beata, kierownik Sekcji ds. Realizacji Świadczeń Opiekuńczych.pdf
62. Szczepańska Renata, p.o. dyrektora Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.pdf
63. Szymczyk-Kogut Bożena, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach.pdf
64. Szymczyk-Kogut Bożena, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach.pdf
65. Terelak Małgorzata, kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
66. Tomczyk Dorota, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
67. Trofimiec Agnieszka, zastępca kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
68. Trześniewska Alicja, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
69. Wesołowska Zofia, dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Kielcach.pdf
70. Wiącek Zuzanna, zastępca kierownika Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
71. Wieliński Marek, p.o. dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach – początkowe.pdf
72. Wrona Jadwiga, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
73. Zawierucha Edward, dyrektor Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach – początkowe.pdf
74. Zawierucha Edward, dyrektor Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach – końcowe.pdf

Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2017 rok

1. Aniołek Izabela, kierownik Działu Opieki i Wychowania.pdf
2. Barańska Anna, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
3. Bednarz Agata, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
4. Bielecka Iwona, zastępca kierownika Działu Opieki i Wychowania.pdf
5. Bieńka Edyta, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
6. Błaszkiewicz Emilia, dyrektor Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach.pdf
7. Błońska Monika, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
8. Bochenek Małgorzata, starszy specjalista pracy socjalnej Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
9. Cieniek Urszula, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Świętokrzyskie”.pdf
10. Ciesielska Edyta, zastępca kierownika Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
11. Ciosk Grażyna, zastępca kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
12. Drosio Wiesława, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
13. Figiel Monika, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
14. Francuz Małgorzata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
15. Gaik Lidia, straszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
16. Gardyńska Lilla, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
17. Gil Katarzyna, zastępca kierownika Opiekuńczego „Śródmieście” – początkowe.pdf
18. Gonciarz Katarzyna, zastępca kierownika Działu Usług.pdf
19. Gościniewicz Magdalena, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
20. Grębska Małgorzata, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
21. Jędraszek Karol, zastępca kierownika Działu ds. Bezdomności.pdf
22. Kaczmarzyk Magdalena, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
23. Kogut Beata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
24. Kojacz Małgorzata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
25. Korczyńska Renata, zastępca kierownika Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
26. Kosakowska Wanda, kierownik Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
27. Kowalczyk Beata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
28. Kruzel Sylwia, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
29. Kubicka Barbara, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
30. Kubicz Marek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach.pdf
31. Kulak Ewa, kierownik Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
32. Kwietniewska Monika, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
33. Kwietniewska Monika, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – końcowe.pdf
34. Latos Karol, zastępca kierownika Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
35. Lesiak Elżbieta, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
36. Libuda Bożena, dyrektor Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach.pdf
37. Ławniczak Dorota, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
38. Łęska-Baranowicz Grażyna, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach.pdf
39. Łukasiewicz Jolanta, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Świętokrzyskie”.pdf
40. Łukasiewicz Jolanta – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Świętokrzyskie” – korekta.pdf
41. Małecka Monika, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
42. Miter Ewa, kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.pdf
43. Mitrut Paulina, straszy inspektor Dział Świadczeń Rodzinnych.pdf
44. Monkiewicz-Kurek Katarzyna, kierownik Działu ds. Bezdomności.pdf
45. Mosiołek Dariusz, kierownik Działu ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym.pdf
46. Możdżeń Anna, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
47. Mularczyk Izabela, p.o. dyrektora Zespołu Placówek „Dobra Chata” w Kielcach – końcowe.pdf
48. Mularczyk Izabela, p.o. dyrektora Zespołu Placówek „Dobra Chata” w Kielcach – początkowe.pdf
49. Orawiec Kamila, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
50. Ozga-Zagdan Małgorzata, kierownik Działu Usług.pdf
51. Pałyga-Zomer Magdalena, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
52. Pietrzyk Joanna, kierownik Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
53. Pinkowska Ewa, kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.pdf
54. Pinkowska Ewa, kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – początkowe.pdf
55. Pióro Jerzy, dyrektor Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach.pdf
56. Piwowarczyk Piotr, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.pdf
57. Rogowska Beata, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.pdf
58. Rogula Alina, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach.pdf
59. Rutkowska Alicja, specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
60. Smacka Jolanta, straszy specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
61. Soja Jadwiga, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
62. Sowiński Tomasz, kierownik Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
63. Stefańska Elżbieta, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
64. Szczepańska Beata, kierownik Sekcji ds. Realizacji Świadczeń Opiekuńczych.pdf
65. Szczepańska Renata, p.o. dyrektora Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach – początkowe.pdf
66. Szymczyk-Kogut Bożena, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach – początkowe.pdf
67. Szymczyk-Kogut Bożena, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach – początkowe.pdf
68. Terelak Małgorzata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
69. Tomczyk Dorota, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
70. Trofimiec Agnieszka, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
71. Trześniewska Alicja, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
72. Wesołowska Zofia, dyrektor Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach – końcowe.pdf
73. Wesołowska Zofia, dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Kielcach – początkowe.pdf
74. Wiącek Zuzanna, zastępca kierownika Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
75. Wrona Jadwiga, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
76. Zawierucha Edward, dyrektor Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach.pdf

Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2016 rok

1. Aniołek Izabela – Kierownik Działu Opieki i Wychowania.pdf
2. Barańska Anna – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
3. Bednarz Agata – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
4. Bielecka Iwona – Zastępca kierownika Działu Opieki i Wychowania.pdf
5. Bieńka Edyta – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
6. Błaszkiewicz Emilia – Dyrektor Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach.pdf
7. Błońska Monika – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
8. Bochenek Małgorzata – starszy specjalista pracy socjalnej Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
9. Cieniek Urszula – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Świętokrzyskie”.pdf
10. Ciesielska Edyta – Zastępca kierownika Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
11. Ciosk Grażyna – Zastępca kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
12. Drosio Wiesława – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek – Baranówek”.pdf
13. Figiel Monika – Straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
14. Francuz Małgorzata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
15. Gaik Lidia – Straszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
16. Gardyńska Lilla – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
17. Głębicka Małgorzata – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
18. Głębicka Małgorzata – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko” – końcowe.pdf
19. Gonciarz Katarzyna – Zastępca kierownika Działu Usług.pdf
20. Gościniewicz Magdalena – Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
21. Grębska Małgorzata – Straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
22. Jędraszek Karol – Zastępca kierownika Działu ds. Bezdomności.pdf
23. Kaczmarzyk Magdalena – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
24. Kogut Beata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
25. Kojacz Małgorzata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
26. Korczyńska Renata – Zastępca kierownika Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
27. Kosakowska Wanda – Kierownik Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
28. Kowalczyk Beata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
29. Kozyra Elżbieta – Dyrektor Zespołu Placówek „Dobra Chata” w Kielcach.pdf
30. Kruzel Sylwia – Zastępca kierownika Działu ds. Bezdomności.pdf
31. Kubicka Barbara – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
32. Kubicz Marek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach.pdf
33. Kulak Ewa – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
34. Kwietniewska Monika – Straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
35. Latos Karol – Zastępca kierownika Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
36. Lesiak Elżbieta – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek – Baranówek”.pdf
37. Libuda Bożena – Dyrektor Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach.pdf
38. Ławniczak Dorota – Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
39. Łęska-Baranowicz Grażyna – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach.pdf
40. Łukasiewicz Jolanta – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Świętokrzyskie”.pdf
41. Malinowska Renata – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach.pdf
42. Malinowska Renata – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach – końcowe.pdf
43. Małecka Monika – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
44. Maruszak Paulina – Straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
45. Miter Ewa – Kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.pdf
46. Monkiewicz-Kurek Katarzyna – Kierownik Działu ds. Bezdomności.pdf
47. Mosiołek Dariusz – Kierownik Działu ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym.pdf
48. Moskwa Bogumiła – Dyrektor Domu Rodzinnego Nr 1 w Kielcach.pdf
49. Możdżeń Anna – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
50. Orawiec Kamila – Straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
51. Ozga-Zagdan Małgorzata – Kierownik Działu Usług.pdf
52. Pałyga-Zomer Magdalena – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
53. Pietrzyk Joanna – Kierownik Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
54. Pióro Jerzy – Dyrektor Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach.pdf
55. Piwowarczyk Piotr – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.pdf
56. Rogowska Beata – Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.pdf
57. Rogula Alina – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach.pdf
58. Rutkowska Alicja – Specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
59. Smacka Jolanta – Straszy specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
60. Soja Jadwiga – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
61. Sowiński Tomasz – Kierownik Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
62. Stefańska Elżbieta – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
63. Szczepańska Beata – Kierownik Sekcji ds. Realizacji Świadczeń Opiekuńczych.pdf
64. Szymczyk-Kogut Bożena – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach – początkowe.pdf
65. Szymczyk-Kogut Bożena – Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach – początkowe.pdf
66. Terelak Małgorzata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
67. Tomczyk Dorota – Straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
68. Trofimiec Agnieszka – Straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
69. Wesołowska Zofia – Dyrektor Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.pdf
70. Wiącek Zuzanna – Zastępca kierownika Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
71. Wrona Jadwiga – Pracownik socjalny Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
72. Zawierucha Edward – Dyrektor Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach.pdf

Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2015 rok

1.  Aniołek Izabela.pdf
2.  Barańska Anna.pdf
3.  Bednarz Agata.pdf
4.  Bielecka Iwona.pdf
5.  Bieńka Edyta.pdf
6.  Błaszkiewicz Emilia.pdf
7.  Błońska Monika.pdf
8.  Cieniek Urszula.pdf
9.  Ciesielska Edyta.pdf
10.  Ciosk Grażyna.pdf
11.  Drosio Wiesława.pdf
12.  Dutkowiak Izabela.pdf
13.  Figiel Monika.pdf
14.  Francuz Małgorzata.pdf
15.  Gaik Lidia.pdf
16.  Gardyńska Lilla.pdf
17.  Głębicka Małgorzata.pdf
18.  Gonciarz Katarzyna.pdf
19.  Gościniewicz Magdalena.pdf
20.  Grębska Małgorzata.pdf
21.  Gromska Anna.pdf
22.  Gronek Anna.pdf
23.  Janaszek Anna.pdf
24.  Kępa-Dziwosz Anna.pdf
25.  Kogut Beata.pdf
26.  Kojacz Małgorzata.pdf
27.  Korczyńska Renata.pdf
28.  Kosakowska Wanda.pdf
29.  Kowalczyk Beata.pdf
30.  Kozyra Elżbieta.pdf
31.  Kruzel Sylwia.pdf
32.  Kubicka Barbara.pdf
33.  Kubicka-Kuc Barbara.pdf
34.  Kubicz Marek.pdf
35.  Kulak Ewa.pdf
36.  Kwietniewska Monika.pdf
37.  Latos Karol.pdf
38.  Lesiak Elżbieta.pdf
39.  Libuda Bożena.pdf
40.  Ławniczak Dorota.pdf
41.  Łęska-Baranowicz Grażyna.pdf
42.  Łukasiewicz Jolanta.pdf
43.  Majchrzyk Justyna.pdf
44.  Malinowska Renata.pdf
45.  Małecka Monika.pdf
46.  Micek Marzena.pdf
47.  Miter Ewa.pdf
48.  Monkiewicz-Kurek Katarzyna.pdf
49.  Mosiołek Dariusz.pdf
50.  Moskwa Bogumiła.pdf
51.  Możdżeń Anna.pdf
52.  Orawiec Kamila.pdf
53.  Ozga-Zagdan Małgorzata.pdf
54.  Pałyga-Zomer Magdalena.pdf
55.  Pietrzyk Joanna.pdf
56.  Pióro Jerzy.pdf
57.  Piwowarczyk Piotr.pdf
58.  Rogowska Beata.pdf
59.  Rogula Alina.pdf
60.  Rutkowska Alicja.pdf
61.  Smacka Jolanta.pdf
62.  Soja Jadwiga.pdf
63.  Sowiński Tomasz.pdf
64.  Szczepańska Beata.pdf
65.  Starz Paulina.pdf
66.  Szymczyk Wioletta.pdf
67.  Terelak Małgorzata.pdf
68.  Tomczyk Dorota.pdf
69.  Trofimiec Agnieszka.pdf
70.  Trześniewska Alicja.pdf
71.  Wesołowska Jolanta.pdf
72.  Wesołowska Zofia.pdf
73.  Wiącek Zuzanna.pdf
74.  Wrona Jadwiga.pdf
75.  Wypchło Małgorzata.pdf
76.  Zawierucha Edward.pdf

Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2014 rok

1. Aniołek Izabela.pdf
2. Bednarz Agata.pdf
3. Bielecka Iwona.pdf
4. Bieńka Edyta.pdf
5. Błaszkiewicz Emilia.pdf
6. Błońska Monika.pdf
7. Cieniek Urszula.pdf
8. Ciesielska Edyta.pdf
9. Ciosk Grażyna.pdf
10. Drosio Wiesława.pdf
11. Dutkowiak Izabela.pdf
12. Figiel Monika.pdf
13. Francuz Małgorzata.pdf
14. Gaik Lidia.pdf
15. Gardyńska Lilla.pdf
16. Głębicka Małgorzata.pdf
17. Gonciarz Katarzyna.pdf
18. Gościniewicz Magdalena.pdf
19. Góźdź Anna.pdf
20. Grębska Małgorzata.pdf
21. Gromska Anna.pdf
22. Gronek Anna.pdf
23. Janaszek Anna.pdf
24. Kępa-Dziwosz Anna.pdf
25. Klepacz Alicja.pdf
26. Kogut Beata.pdf
27. Kojacz Małgorzata.pdf
28. Korczyńska Renata.pdf
29. Kosakowska Wanda.pdf
30. Kowalczyk Beata.pdf
31. Kozyra Elżbieta.pdf
32. Kruzel Sylwia.pdf
33. Kubicka Barbara.pdf
34. Kubicka-Kuc Barbara.pdf
35. Kubicz Marek.pdf
36. Kulak Ewa.pdf
37. Kwietniewska Monika.pdf
38. Latos Karol.pdf
39. Lesiak Elżbieta.pdf
40. Libuda Bożena.pdf
41. Ławniczak Dorota.pdf
42. Łęska-Baranowicz Grażyna.pdf
43. Łukasiewicz Jolanta.pdf
44. Majchrzyk Justyna.pdf
45. Malinowska Renata.pdf
46. Małecka Monika.pdf
47. Micek Marzena.pdf
48. Miter Ewa.pdf
49. Monkiewicz-Kurek Katarzyna.pdf
50. Mosiołek Dariusz.pdf
51. Moskwa Bogumiła.pdf
52. Możdżeń Anna.pdf
53. Orawiec Kamila.pdf
54. Ozga-Zagdan Małgorzata.pdf
55. Pałyga-Zomer Magdalena.pdf
56. Pietrzyk Joanna.pdf
57. Pióro Jerzy.pdf
58. Piwowarczyk Piotr.pdf
59. Rogowska Beata.pdf
60. Rogula Alina.pdf
61. Rutkowska Alicja.pdf
62. Smacka Jolanta.pdf
63. Soja Jadwiga.pdf
64. Sowiński Tomasz.pdf
65. Szczepańska Beata.pdf
66. Szymczyk Wioletta.pdf
67. Terelak Małgorzata.pdf
68. Tomczyk Dorota.pdf
69. Trofimiec Agnieszka.pdf
70. Wesołowska Jolanta.pdf
71. Wesołowska Zofia
72. Wiącek Zuzanna
73. Wilczyńska Izabela.pdf
74. Wypchło Małgorzata.pdf
75. Zawierucha Edward.pdf

Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2013 rok

1. Aniołek Izabela.pdf
2. Bednarz Agata.pdf
3. Bielecka Iwona.pdf
4. Bieńka Edyta.pdf
5. Błaszkiewicz Emilia.pdf
6. Błońska Monika.pdf
7. Cieniek Urszula.pdf
8. Ciesielska Edyta.pdf
9. Ciosk Grażyna.pdf
10. Drosio Wiesława.pdf
11. Francuz Małgorzata.pdf
12. Gaik Lidia.pdf
13. Gardyńska Lilla.pdf
14. Głębicka Małgorzata.pdf
15. Gonciarz Katarzyna.pdf
16. Gościniewicz Magdalena.pdf
17. Góźdź Anna.pdf
18. Grębska Małgorzata.pdf
19. Gromska Anna.pdf
20. Gronek Anna.pdf
21. Janaszek Anna.pdf
22. Kępa-Dziwosz Anna.pdf
23. Klepacz Alicja.pdf
24. Kogut Beata.pdf
25. Kojacz Małgorzata.pdf
26. Korczyńska Renata.pdf
27. Kowalczyk Beata.pdf
28. Kozyra Elżbieta.pdf
29. Kruzel Sylwia.pdf
30. Kubicka Barbara.pdf
31. Kubicka-Kuc Barbara.pdf
32. Kubicz Marek.pdf
33. Kulak Ewa.pdf
34. Kwietniewska Monika.pdf
35. Latos Karol.pdf
36. Lesiak Elżbieta.pdf
37. Libuda Bożena.pdf
38. Ławniczak Dorota.pdf
39. Łęska-Baranowicz Grażyna.pdf
40. Łukasiewicz Jolanta.pdf
41. Majchrzyk Justyna.pdf
42. Malinowska Renata.pdf
43. Małecka Monika.pdf
44. Micek Marzena.pdf
45. Miter Ewa.pdf
46. Monkiewicz-Kurek Katarzyna.pdf
47. Mosiołek Dariusz.pdf
48. Moskwa Bogumiła.pdf
49. Możdżeń Anna.pdf
50. Niebrzegowska Wanda.pdf
51. Orawiec Kamila.pdf
52. Ozga-Zagdan Małgorzata.pdf
53. Pałyga-Zomer Magdalena.pdf
54. Pietrzyk Joanna.pdf
55. Pióro Jerzy.pdf
56. Piwowarczyk Piotr.pdf
57. Rogowska Beata.pdf
58. Rogula Alina.pdf
59. Rutkowska Alicja.pdf
60. Smacka Jolanta.pdf
61. Soja Jadwiga.pdf
62. Sowiński Tomasz.pdf
63. Szczepańska Beata.pdf
64. Szymczyk Wioletta.pdf
65. Terelak Małgorzata.pdf
66. Tomczyk Dorota.pdf
67. Trofimiec Agnieszka.pdf
68. Wesołowska Jolanta.pdf
69. Wesołowska Zofia.pdf
70. Wiącek Zuzanna.pdf
71. Wilczyńska Izabela.pdf
72. Wypchło Małgorzata.pdf
73. Zawierucha Edward.pdf

Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2012 rok

1. Aniołek Izabela.pdf
2. Bednarz Agata.pdf
3. Bielecka Iwona.pdf
4. Bieńka Edyta.pdf
5. Błaszkiewicz Emilia.pdf
6. Błońska Monika
7. Cieniek Urszula.pdf
8. Ciesielska Edyta.pdf
9. Ciosk Grażyna.pdf
10. Drosio Wiesława.pdf
11. Dutkowiak Izabela.pdf
12. Gaik Lidia.pdf
13. Gardyńska Lilla.pdf
14. Głębicka Małgorzata.pdf
15. Gonciarz Katarzyna.pdf
16. Gościniewicz Magdalena.pdf
17. Góźdź Anna.pdf
18. Grębska Małgorzata.pdf
19. Gromska Anna.pdf
20. Gronek Anna.pdf
21. Gruszczyńska Edyta.pdf
22. Gruszczyńska Edyta – końcowe.pdf
23. Janaszek Anna.pdf
24. Kaczmarczyk Jolanta – końcowe.pdf
25. Kępa-Dziwosz Anna.pdf
26. Klepacz Alicja.pdf
27. Kogut Beata.pdf
28. Kojacz Małgorzata.pdf
29. Korczyńska Renata.pdf
30. Kowalczyk Beata.pdf
31. Kozyra Elżbieta.pdf
32. Kruzel Sylwia.pdf
33. Kubicka Barbara.pdf
34. Kubicz Marek.pdf
35. Kulak Ewa.pdf
36. Kwietniewska Monika.pdf
37. Lato Teresa.pdf
38. Lato Teresa – końcowe.pdf
39. Latos Karol.pdf
40. Lesiak Elżbieta.pdf
41. Libuda Bożena.pdf
42. Ławniczak Dorota.pdf
43. Łęska-Baranowicz Grażyna.pdf
44. Łukasiewicz Jolanta.pdf
45. Madejska Agnieszka.pdf
46. Majchrzyk Justyna.pdf
47. Malinowska Renata.pdf
48. Małecka Monika.pdf
49. Micek Marzena.pdf
50. Michalska Monika.pdf
51. Michalska Monika – końcowe.pdf
52. Miter Ewa.pdf
53. Monkiewicz-Kurek Katarzyna.pdf
54. Mosiołek Dariusz.pdf
55. Moskwa Bogumiła
56. Możdżeń Anna.pdf
57. Niebrzegowska Wanda.pdf
58. Orawiec Kamila.pdf
59. Ozga-Zagdan Małgorzata.pdf
60. Pałyga-Zomer Magdalena.pdf
61. Pietrzyk Joanna.pdf
62. Pióro Jerzy.pdf
63. Piwowarczyk Piotr.pdf
64. Purska Agata – końcowe.pdf
65. Rogowska Beata.pdf
66. Rogula Alina.pdf
67. Rutkowska Alicja.pdf
68. Smacka Jolanta.pdf
69. Soja Jadwiga.pdf
70. Sowiński Tomasz.pdf
71. Starz Paulina – końcowe.pdf
72. Stefańska Elżbieta.pdf
73. Stefańska Elżbieta – końcowe.pdf
74. Szczepaniak Elżbieta.pdf
75. Szczepańska Beata.pdf
76. Szymczyk Wioletta.pdf
77. Terelak Małgorzata.pdf
78. Tomczyk Dorota.pdf
79. Trofimiec Agnieszka.pdf
80. Wesołowska Jolanta.pdf
81. Wesołowska Zofia.pdf
82. Wiącek Zuzanna.pdf
83. Wieczorek Monika.pdf
84. Wilczyńska Izabela
85. Wypchło Małgorzata.pdf
86. Zawieruch Edward.pdf
87. Zieliński Szczepan.pdf