Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji usługi polegającej na zorganizowaniu dwóch wyjazdów integracyjno-rekreacyjnych do gospodarstwa agroturystycznego w okolicach Buska Zdroju

Kielce, dnia 28-06-2020 PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zapytania ofertowego dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji usługi polegającej na zorganizowaniu dwóch...

Zapytanie ofertowe dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu dwóch wyjazdów integracyjno-rekreacyjnych do gospodarstwa agroturystycznego w okolicach Buska Zdroju

Kielce, dnia 18-06-2020 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ w zakresie realizacji usługi polegającej na zorganizowaniu dwóch wyjazdów integracyjno-rekreacyjnych do gospodarstwa agroturystycznego w okolicach...