Organizacja MOPR

Home / O nas / Organizacja MOPR

schemat organizacyjny

Organizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Dyrektor

Zastępca dyrektora

Opracował: Dział Spraw Organizacyjnych, stan na dzień 01-10-2020

Opracował: Dział Spraw Organizacyjnych, stan na dzień 01-10-2020

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach dotyczące

  • nadania regulaminu organizacyjnego MOPR,
  • nadania regulaminów organizacyjnych komórkom organizacyjnym MOPR,
  • zasad postępowania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
  • zasad udzielania pomocy, wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • programów pomocowych skierowanych do klientów MOPR.

Zarządzenia MOPR w Kielcach 2020

1. Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i organizacji pobytu w Mieszkaniu Treningowym.pdf
2. Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych funkcjonujących przy Centrum Obsługi Placówek w Kielcach, mieszczących się w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej 12 oraz Sandomierskiej 126.pdf
3. Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w lokalach aktywizujących dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej funkcjonujących przy Centrum Obsługi Placówek w Kielcach, mieszczących się przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach.pdf
4. Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy.pdf
5. Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w 2020 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
6. Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych dla osób starszych i niepełnosprawnych, mieszczących się na parterze, I i II piętrze w Budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76, prowadzonych przez Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
7. Zarządzenie Nr 32/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania pomieszczeń przy ul. Żeromskiego 4/6 w Kielcach przeznaczonych na mieszkania chronione dla trzech osób.pdf
8. Zarządzenie Nr 33/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej 37.pdf
9. Zarządzenie Nr 34/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Kazimierza Wielkiego 35A.pdf
10. Zarządzenie Nr 35/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Kazimierza Wielkiego 35B.pdf
11. Zarządzenie Nr 37/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
12. Zarządzenie Nr 38/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
13. Zarządzenie Nr 46/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia, mieszczących się w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 23/24.pdf
14. Zarządzenie Nr 47/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i organizacji pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym.pdf
15. Zarządzenie Nr 54/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia czasu pracy w 2020 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
16. Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 2 września 2020 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie przyjęcia do realizacji Standardów kontroli systemu pieczy zastępczej.pdf
17. Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 7 września 2020 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalania wysokości zasiłku celowego i zasiłku celowego specjalnego.pdf
18. Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 1 października 2020 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf


Archiwum Zarządzenia MOPR w Kielcach 2015–2019

Uchwały Rady Miasta Kielce dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

1. Uchwała Nr XXVII/508/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
2. Uchwała Nr XXVI/476/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w samorządowym Programie dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce.pdf
3. Uchwała Nr LIX/1309/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
4. Uchwała Nr LVI/1262/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Kieleckiego Programu Senioralnego na lata 2018–2020 „Seniorzy aktywni dla Kielc – Kielce przyjazne seniorom”.pdf
5. Uchwała Nr LV/1237/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
6. Uchwała Nr LIV/1205/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.pdf
7. Uchwała Nr XXXIX/806/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
8. Uchwała Nr LIX/1041/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.pdf
9. Załącznik do Uchwały Nr LIX/1041/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014 r. – Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.pdf

Dokumenty dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Skip to content