Kluby Seniora i ich Filie

Home / O nas / Organizacja MOPR / Kluby Seniora i ich Filie

Klub Seniora w Kielcach

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–341 Kielce, ul. Św. Stanisława Kostki 4 A
Kierownik: p.o. Piotr Płoskonka
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 341 10 80
 • Klub Seniora Kostki

Filia Klubu Seniora w Kielcach

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–370 Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 44
Kierownik: p.o. Piotr Płoskonka
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 361 91 15

Klub Seniora w Kielcach

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–433 Kielce, ul. Jana Nowaka–Jeziorańskiego 75
Kierownik: Marcin Wójcik
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 362 55 36
 • +48 604 940 216
 • +48 41 362 55 36
 • Zespół Passionata dostępny na kanale You Tube

Klub Seniora w Kielcach

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–618 Kielce, ul. Hoża 39
Kierownik: Adam Wiśniewski
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 345 30 75

Klub Seniora w Kielcach

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–035 Kielce, ul. Aleja Legionów 5
Kierownik: Dorota Brzezińska
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 242 83 50

Filia Klubu Seniora w Kielcach

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–729 Kielce, ul. Urzędnicza 3
Kierownik: Dorota Brzezińska
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 345 07 77

Klub Seniora w Kielcach

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–628 Kielce, ul. Adama Naruszewicza 25
Kierownik: Monika Górska
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 666 011 198
 • Klub Seniora ul.Naruszewicza 23

Klub Seniora w Kielcach

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–209 Kielce, ul. Tujowa 2
Kierownik: Marcin Lal
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 389 58 47
 • Klub Seniora - Kielce, Tujowa 2

Klub „Senior+” w Kielcach

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–750 Kielce, ul. Krzemionkowa 1
Kierownik: Adam Jung
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 606 951 238

Klub „Senior+” w Kielcach

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–547 Kielce, ul. Warszawska 151
Kierownik: Kamila Piskulak
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–17
 • +48 41 242 93 53

Klub Seniora w Kielcach – Ośrodek Wsparcia dla Rodzin „4 KĄTY”

Symbol: „Ś.Ś.”
Adres: 25–406 Kielce, ul. Konopnickiej 5
Kierownik: Monika Zakrzewska
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16

Filia Klub Seniora w Kielcach – Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 KĄTY”

Symbol: „Ś.Ś.”
Nazwa: Filia Klub Seniora w Kielcach
– Sieć Świetlic Środowiskowych |
i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 KĄTY”
Adres: 25–533 Kielce, ul. Marszałkowska 12
Kierownik: Monika Zakrzewska
Zastępca kierownika: Sebastian Rachwalski
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16

Do podstawowych zadań Klubów Seniora należy

1)      Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów.

2)      Aktywizacja i integracja osób starszych poprzez:

 • prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej, manualnej i ruchowej,
 • organizowanie spotkań tematycznych,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych,
 • organizowanie działań o charakterze edukacyjnym,
 • organizowanie imprez okolicznościowych.

3)      Prowadzenie działań w środowisku lokalnym mających na celu zapobieganie marginalizacji ludzi starszych poprzez:

 • wsparcie społeczne i środowiskowe,
 • kreowanie wizerunku seniorów jako osób czynnych społecznie,
 • podejmowanie działań służących budowaniu więzi międzypokoleniowej oraz promocji wiedzy, doświadczenia i zainteresowań ludzi w podeszłym wieku.

4)      Rozwijanie działań o charakterze samopomocowym.

5)      Sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w klubach seniora.

Zapoznaj się

1. Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Klubów Seniora w Kielcach”.pdf
2. Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Klubów Seniora w Kielcach.pdf
3. Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 18 września 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Klubów Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach”.pdf

 

Opracował: Kluby Seniora, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content