Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Home / O nas / Organizacja MOPR / Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16. roku życia

Przewodnicząca: Małgorzata Domagała
Sekretarz: Dominika Bochenek
Symbol: „M.Z.”
Adres: 25–555 Kielce, ul. Zamenhofa 4
Pokoje nr: 1–9, parter
Godziny pracy: poniedziałek 8–16
wtorek–piątek 7:30–15:30
Dojazd: autobusami linii nr 4, 5, 7, 12, 34, 35, 36, 39, 46, 103, 105, 110, 112, 113, 114
 • +48 41 362 46 67
 • +48 41 331 09 58
 • +48 41 331 09 58

Orzekanie o niepełnosprawności osób poniżej 16. roku życia

Przewodnicząca: Małgorzata Domagała
Sekretarz: Dominika Bochenek
Symbol: „M.Z.”
Adres: 25–553 Kielce, ul. Miodowa 7
Godziny pracy: poniedziałek 8–15:30
wtorek–piątek 8–15
Dojazd: autobusami linii nr 4, 5, 7, 12, 34, 35, 36, 39, 46, 103, 105, 110, 112, 113, 114
 • +48 41 341 70 64

Do podstawowych zadań Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy

 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16. roku życia,
 • wydawanie „Kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych”,
 • wydawanie „Legitymacji osoby niepełnosprawnej”.

Szczegółowe zadania związane z procedurą wydawania ww. dokumentów

 • przyjmowanie wniosków o wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie „Legitymacji osoby niepełnosprawnej”,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie „Karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych”,
 • wprowadzanie danych i wystawianie ww. dokumentów w ramach pracy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności,
 • zakładanie akt i prowadzenie pełnej dokumentacji dla każdej orzekanej osoby,
 • organizacja posiedzeń składu orzekającego,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających,
 • sporządzanie i wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • sporządzanie i wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dzieciom, które nie ukończyły 16. roku życia,
 • wyrabianie i bezpośrednie wydawanie osobom zainteresowanym kart parkingowych,
 • prowadzenie procedury dotyczącej przekazywania odwołań składanych od orzeczeń wydawanych przez Zespół,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opracował: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content