Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 KĄTY”

Home / O nas / Organizacja MOPR / Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 KĄTY”

Filia nr 1 Świetlica Środowiskowa „4 KĄTY”

Symbol: „Ś.Ś.”
Adres: 25–004 Kielce, ul. Paderewskiego 20
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 9–18
piątek 9–17
Kierownik: Monika Zakrzewska
 • +48 41 343 19 35
 • www.4katy.mopr.kielce.pl
 • Sieć Świetlic Środowiskowych i Klubów dla Dzieci i Młodzieży

Filia nr 2 Świetlica Środowiskowa „4 KĄTY”

Symbol: „Ś.Ś.”
Adres: 25–614 Kielce, ul. 1 Maja 196
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 9–18
piątek 9–17
Kierownik: Monika Zakrzewska
 • +48 41 335 80 68
 • www.4katy.mopr.kielce.pl
 • Sieć Świetlic Środowiskowych i Klubów dla Dzieci i Młodzieży

Filia nr 3 Świetlica Środowiskowa „4 KĄTY”

Symbol: „Ś.Ś.”
Adres: 25–406 Kielce, ul. Konopnickiej 5
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 9–18
piątek 9–17
Kierownik: Monika Zakrzewska
 • +48 41 331 75 27

Filia nr 4 Świetlica Środowiskowa „4 KĄTY”

Symbol: „Ś.Ś.”
Adres: 25–116 Kielce, ul. Ściegiennego 270 D
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 9–18
piątek 9–17
Kierownik: Monika Zakrzewska
 • +48 41 314 19 28

Filia nr 5 Świetlica Środowiskowa „4 KĄTY”

Symbol: „Ś.Ś.”
Adres: 25–406 Kielce, ul. Konopnickiej 5
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 8–17
piątek 8–16
Kierownik: Monika Zakrzewska
 • +48 41 331 73 19

Filia nr 7 Świetlica Środowiskowa „4 KĄTY”

Symbol: „Ś.Ś.”
Adres: 25–330 Kielce, ul. Sandomierska 126
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 9–18
piątek 9–17
Kierownik: Monika Zakrzewska
 • +48 41 312 05 48

Do podstawowych zadań Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 KĄTY” należą

1)      Prowadzenie działań edukacyjnych polegających między innymi na:

 • indywidualnej pomocy w odrabianiu prac domowych,
 • indywidualnej pomocy w nauce,
 • prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i opiekunów,
 • prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowaniu spotkań edukacyjnych ze specjalistami z różnych dziedzin.

2)      Prowadzenie działań profilaktycznych polegających między innymi na:

 • prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego,
 • organizowaniu pikników i festynów promujących aktywne spędzanie czasu wolnego przez całe rodziny,
 • prowadzeniu spotkań edukacyjnych dla wychowanków z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.

3)      Prowadzenie działań wychowawczo-opiekuńczych, w tym między innymi:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań podopiecznych w ramach zajęć wokalnych, teatralnych, plastycznych, sportowych,
 • organizowanie wycieczek,
 • umożliwianie podopiecznym udziału w koncertach, przedstawieniach teatralnych.

4)      Prowadzenie specjalistycznych form pomocy w tym między innymi:

 • logopedii,
 • rehabilitacji,
 • terapii pedagogicznej,
 • terapii integracji sensorycznej,
 • terapii psychologicznej,
 • arteterapii.

5)      Sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 KĄTY”.

 

Opracował: Monika Zakrzewska, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content