Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Home / O nas / Organizacja MOPR / Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach

Symbol: „SOW”
Adres: 25–363 Kielce, ul. Wesoła 51
Kierownik: Grażyna Pisarczyk
Zastępca kierownika: Maria Pokładek
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–18
(pomoc ambulatoryjna), całodobowo PIK
Dojazd: autobusami linii nr 1, 4, 8, 16, 19, 20, 28, 30, 33, 37, 45, 50, 51
 • +48 41 368 18 67
 • +48 41 368 18 67
 • +48 41 368 18 74 Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych czynny pon.–pt. 8–18
 • 195 13 Miejski Telefon Zaufania „Stop przemocy” czynny całodobowo
 • 195 25 Telefon Zaufania dla osób w kryzysie czynny całodobowo

Do podstawowych zadań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie należy

 • zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
 • świadczenie osobom doznającym przemocy w rodzinie specjalistycznych usług
  w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym i potrzeb bytowych, w tym zapewnienie całodobowego schronienia,
 • realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – indywidualnych i grupowych,
 • prowadzenie analiz dot. zjawiska przemocy w rodzinie (sprawozdawczość),
 • udział w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz procedury „Niebieskie Karty” we współpracy z innymi podmiotami,
 • obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • udzielanie poradnictwa rodzinnego i socjalnego,
 • prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych,
 • pełnienie dyżurów w telefonach zaufania,
 • stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje swoje zadania poprzez

Punkt Interwencyjno–Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie
Ośrodek Korekcyjno–Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
Dział Poradnictwa Rodzinnego

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 • Punkt Interwencyjno–Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie wraz z Hostelem

Symbol: „SOW”
Adres: 25–852 Kielce, ul. Olkuska 18
Kierownik: Grażyna Pisarczyk
Zastępca kierownika: Maria Pokładek
Godziny pracy: czynny całodobowo
 • +48 41 366 10 52 czynny całodobowo
 • 195 13 Miejski Telefon Zaufania „Stop przemocy” czynny całodobowo
 • 195 25 Telefon Zaufania dla osób w kryzysie czynny całodobowo

Do podstawowych zadań SOW Punktu Interwencyjno–Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy należy

 • interwencja kryzysowa,
 • całodobowe schronienie w sytuacji kryzysowej wywołanej przemocą domową,
 • zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,
 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne,
 • terapia indywidualna,
 • treningi psychologiczne,
 • grupa edukacyjno–motywacyjna dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • szkolenia, doradztwo i edukacja,
 • praca socjalna, poradnictwo socjalne,
 • telefony zaufania,
 • stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Uwaga: Osoby przyjmowane są bez skierowania. Pomoc bezpłatna.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach

 • Ośrodek Korekcyjno–Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Symbol: „SOW”
Adres: 25–552 Kielce, ul. Wiśniowa 3
Kierownik: Grażyna Pisarczyk
Zastępca kierownika: Maria Pokładek
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16
 • +48 41 362 89 73

Do podstawowych zadań SOW Ośrodka Korekcyjno–Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie należy

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne,
 • terapia indywidualna,
 • treningi psychologiczne,
 • program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • szkolenia, doradztwo i edukacja,
 • praca socjalna, poradnictwo socjalne,
 • stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowe.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 • Dział Poradnictwa Rodzinnego

Symbol: „SOW”
Adres: 25–363 Kielce, ul. Wesoła 51, I piętro, pok. 113–122
Kierownik: Grażyna Pisarczyk
Zastępca kierownika: Maria Pokładek
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–18

Do podstawowych zadań SOW Działu Poradnictwa Rodzinnego należy

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne,
 • terapia indywidualna,
 • terapia małżeńska i rodzinna,
 • mediacje rodzinne,
 • interwencja kryzysowa,
 • szkolenia, doradztwo i edukacja,
 • praca socjalna, poradnictwo socjalne,
 • telefon zaufania,
 • treningi psychologiczne,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Opracował: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content