Stanowisko ds. bezpieczeństwa

Home / O nas / Organizacja MOPR / Stanowisko ds. bezpieczeństwa

Stanowisko ds. bezpieczeństwa

Symbol: „Bezp.”, „IOD”
Adres: 25–507 Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 34, II piętro, pok. 5
Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa, inspektor ochrony danych: Tomasz Olbratowski
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 502 241 138

Do podstawowych zadań stanowiska ds. bezpieczeństwa należy

  • informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  • tworzenie oraz wdrażanie dokumentacji ochrony danych,
  • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
  • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa wart. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
  • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO,
  • wspieranie administratora przy podejrzeniach oraz naruszeniach dla ochrony danych osobowych, szacowaniu ryzyka dla ochrony danych, ocenie skutków dla ochrony danych, prowadzeniu rejestru czynności oraz kategorii przetwarzania danych, powierzaniu, udostępnianiu, współadministrowaniu danych.

Opracował: Tomasz Olbratowski, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content