Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha”

Home / O nas / Organizacja MOPR / Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha”
Symbol: „ŻUM”
Adres: 25–437 Kielce, ul. Osiedle Na Stoku 42 A
Godziny pracy żłobka: poniedziałek–piątek 6–17
Żłobek czynny jest cały rok z przerwą miesięczną w okresie wakacji
Godziny urzędowania administracji: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
Numer konta bankowego: ING Bank Śląski  09 1050 1461 1000 0023 9891 2390
Kierownik: Wiktoria Kozłowska
 • +48 41 341 72 91
 • +48 41 341 72 91
 • +48 41 367 63 30

Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha” w Kielcach

Kliknij by otworzy

Do podstawowych zadań Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” należy

 • Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym oraz zdrowym środowisku.
 • Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.
 • Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
 • Rozwijanie wrażliwości moralnej.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.
 • Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Żłobku Zakładowym i Samorządowym „Uśmiech Malucha”.
Skip to content