Rejon Opiekuńczy „Szydłówek”

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Rejon Opiekuńczy „Szydłówek”

Rejon Opiekuńczy „Szydłówek”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–553 Kielce, ul. Miodowa 7
Pokoje nr: 1–7
Kierownik: Lilla Gardyńska
Zastępca kierownika: Małgorzata Francuz
Godziny pracy: poniedziałek 8–16
wtorek–piątek 7:30–15:30
Praca w terenie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10–14
Przyjęcia interesantów: poniedziałek 8–10 i 14–16
wtorek, czwartek i piątek 8–10 i 14–15:30
środa – bez przyjęć interesantów
(jedynie w sprawach interwencyjnych)
 • +48 41 362 62 65

Do zadań Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek” należy

 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających wsparcia oraz aktywizowanie ich do życiowego usamodzielnienia się, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 • analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz rozwijaniu lokalnych i regionalnych programów pomocy społecznej mających na celu podniesienie jakości życia,
 • wydawanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z pomocy społecznej,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych klientów rejonów opiekuńczych w systemie TT POMOC na podstawie wywiadów środowiskowych,
 • przygotowanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącej odwołań od decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie spraw dot. zwrotu świadczeń mieszkańcom innych gmin,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach dot. indywidualnych klientów,
 • współpraca z podmiotami środowiska lokalnego na rzecz pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

Zapoznaj się

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
Skip to content