Rejon Opiekuńczy „Za Torami”

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Rejon Opiekuńczy „Za Torami”

Rejon Opiekuńczy „Za Torami”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–616 Kielce, ul. 1 Maja 196
Pokoje nr: 27–29c, I piętro
Kierownik: Magdalena Pałyga–Zomer
Zastępca kierownika: Beata Kogut
Godziny pracy: poniedziałek 8–16
wtorek–piątek 7:30–15:30
Praca w terenie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10–14
Przyjęcia interesantów: poniedziałek 8–10 i 14–16
wtorek, czwartek i piątek 8–10 i 14–15:30
środa – bez przyjęć interesantów
(jedynie w sprawach interwencyjnych)
 • +48 41 345 52 43

Do zadań Rejonu Opiekuńczego „Za Torami” należy

 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających wsparcia oraz aktywizowanie ich do życiowego usamodzielnienia się, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 • analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz rozwijaniu lokalnych i regionalnych programów pomocy społecznej mających na celu podniesienie jakości życia,
 • wydawanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z pomocy społecznej,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych klientów rejonów opiekuńczych w systemie TT POMOC na podstawie wywiadów środowiskowych,
 • przygotowanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącej odwołań od decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie spraw dot. zwrotu świadczeń mieszkańcom innych gmin,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach dot. indywidualnych klientów,
 • współpraca z podmiotami środowiska lokalnego na rzecz pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

Zapoznaj się

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Za Torami” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
Skip to content