Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I, to program edukacyjny skierowany do rodziców oraz wychowawców, którzy chcą

  • poznać świat uczuć dziecka i odpowiednio na nie reagować,
  • poprawić jakość porozumiewania się z dzieckiem,
  • lepiej poznać potrzeby dziecka i właściwie je zaspokajać,
  • umiejętnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe z dzieckiem,
  • adekwatnie nagradzać i pozwalać ponosić konsekwencje zachowania,
  • potrafić zachęcać dziecko do nauki i współpracy,
  • przygotować dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia.

Motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców zawiera się w słowach

KOCHAĆ I WYMAGAĆ

Zajęcia obejmują 40 godzin (1 x 45 min.), prowadzone są w dynamiczny sposób, mają formę warsztatową, odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 4 godzin dydaktycznych

Szkolenie jest bezpłatne i prowadzone jest przez osoby (pedagogów, psychologów, socjologów), które ukończyły kurs w zakresie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. I według programu Joanny Sakowskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do uczestnictwa w zajęciach
i do zapoznania się z harmonogramem zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców na rok 2020

Opracował: Dział Spraw Organizacyjnych, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content