Ostatnie aktualności

Usługa transportowa dla seniora

Usługa transportowa dla seniora

Zgodnie z założeniami Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje bezpłatne usługi transportowe przeznaczone dla mieszkańców Kielc,...

Nikt nigdy nie stał się biedny przez dzielenie się z innymi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności wolontaryjnej na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Zostań Wolontariuszem MOPR Wolontariat Kielce!

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach   z dnia 12 stycznia 2023 r.   zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na...

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu,których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na...

Zapytanie ofertowe – Zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski obywateli Ukrainy– uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Numer referencyjny: MOPR/SDU/1/2023 Kielce, dn. 05.01.2023 r. Zapytanie ofertowe Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju...

 

Skip to content