Ostatnie aktualności

Ogólnopolska Karta Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, informuje że „Ogólnopolska Karta Seniora” będzie wydawana w następujących punktach: Klub Seniora, 25-341 Kielce, ul. Św. Stanisława Kostki...

37828

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków do programu PFRON „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie...

Nikt nigdy nie stał się biedny przez dzielenie się z innymi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności wolontaryjnej na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Zostań Wolontariuszem MOPR Wolontariat Kielce!

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 56/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 56/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach...

Zarządzenie nr 55/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 55/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie nr 53/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu,których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 53/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert...

 

Skip to content