Ostatnie aktualności

Nikt nigdy nie stał się biedny przez dzielenie się z innymi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności wolontaryjnej na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Zostań Wolontariuszem MOPR Wolontariat Kielce!

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – zakup 30 opasek bezpieczeństwa wraz ze świadczeniem usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU 1. ZAMAWIAJĄCY : Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :...

Ogłoszenie o zamówieniu-MOPR/3/2024- „Świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznego poradnictwa oraz usług terapeutyczno-psychologicznych w okresie VI 2024 r. – I 2027 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu „Świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznego poradnictwa oraz usług terapeutyczno-psychologicznych...

INFORMACJA Z WYBORU PARTNERA

INFORMACJA Z WYBORU PARTNERA do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w odpowiedzi na nabór nr FESW.09.04-IZ.00-002/24 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,...

Skip to content