Ostatnie aktualności

Nikt nigdy nie stał się biedny przez dzielenie się z innymi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności wolontaryjnej na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Zostań Wolontariuszem MOPR Wolontariat Kielce!

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 64/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 64/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na...

 

Skip to content