Ostatnie aktualności

Nikt nigdy nie stał się biedny przez dzielenie się z innymi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności wolontaryjnej na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Zostań Wolontariuszem MOPR Wolontariat Kielce!

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 27/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których adresatami są mieszkańcy Kielc, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 27/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku...

 

Skip to content