Ostatnie aktualności

Informacja

Informacja

    INFORMACJA   Miejski Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Kielcach, informuje, że w dniach 23.11-30.11.2023 r. w siedzibie Zespołu przy ulicy Zamenhofa 4...

Nikt nigdy nie stał się biedny przez dzielenie się z innymi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności wolontaryjnej na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Zostań Wolontariuszem MOPR Wolontariat Kielce!

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 75/2023 z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu interwencji kryzysowej mieszkańcom Kielc oraz powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 75/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego...

Zarządzenie nr 74/2023 z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na redystrybucji żywności, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 74/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego...

Ogłoszenie o zamówieniu – MOPR/18/2023 – Przebudowa fragmentu budynku mieszkalnego na potrzeby mieszkania wraz z montażem podnośnika platformowego” w ramach programu „Rodzinny Dom Pomocy” – powt.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa fragmentu budynku mieszkalnego na potrzeby mieszkania wraz z montażem podnośnika platformowego” w ramach programu „Rodzinny Dom Pomocy” –...

Zarządzenie nr 72/2023z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 72/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego...

 

Skip to content