Informacja o wynikach – „Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I-XII 2021 r.”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  MOPR/17/2020  Kielce, dnia 15.01.2021 r.   Informacja  o  wynikach         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna...