Ogłoszenie o zamówieniu – MOPR/23/2023 – Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego...

Ogłoszenie o zamówieniu – MOPR/18/2023 – Przebudowa fragmentu budynku mieszkalnego na potrzeby mieszkania wraz z montażem podnośnika platformowego” w ramach programu „Rodzinny Dom Pomocy” – powt.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa fragmentu budynku mieszkalnego na potrzeby mieszkania wraz z montażem podnośnika platformowego” w ramach programu „Rodzinny Dom Pomocy” –...