Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat oraz ich rodziców – uczestników projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 05-08-2020 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat oraz ich...