Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025

Home / Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020. Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Podstawa prawna

 • uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10)

W ramach programu „Senior+” utworzony został Klub Senior+ przy ul. Krzemionkowej 1, którego celem jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo
w wieku 60 lat i więcej.

Klub „Senior+” ul. Krzemionkowa 1

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–750 Kielce, ul. Krzemionkowa 1
Kierownik: Adam Jung
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16

Seniorzy mają możliwość korzystania z oferty obejmującej m.in. zajęcia ruchowe, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W ramach programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W klubie prowadzone są następujące kąciki zainteresowań:

 • zajęcia sprawnościowo-ruchowe (gimnastyka),
 • kącik kulinarny,
 • zajęcia kosmetyczne i wizażu,
 • zajęcia zdrowy kręgosłup oraz masaż klasyczny,
 • lektorat z języka angielskiego i włoskiego,
 • zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • nauka gry na gitarze,
 • zajęcia wokalne,
 • zajęcia informatyczno-graficzne,
 • spotkania edukacyjno-prewencyjne.

Klub otwarty jest pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Klub „Senior+” ul. Warszawska 151

Symbol: „K.S.”
Adres: 25–547 Kielce, ul. Warszawska 151
Kierownik: Kamila Piskulak
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–16

 • +48 41 242 93 53

W ramach programu „Senior+” utworzony został Klub Senior+ przy ul. Warszawskiej 151, którego celem jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo
w wieku 60 lat i więcej.

Seniorzy mają możliwość korzystania z oferty obejmującej m.in. zajęcia ruchowe, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W ramach programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W klubie prowadzone są następujące kąciki zainteresowań:

 • zajęcia sprawnościowo-ruchowe (gimnastyka),
 • kącik kulinarny,
 • zajęcia kosmetyczne i wizażu,
 • zajęcia zdrowy kręgosłup oraz masaż klasyczny,
 • lektorat z języka angielskiego i włoskiego,
 • zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • nauka gry na gitarze,
 • zajęcia wokalne,
 • zajęcia informatyczno-graficzne,
 • spotkania edukacyjno-prewencyjne.

Klub otwarty jest pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Skip to content