Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. osób niepełnosprawnych – Jerzy Pióro

Home / Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. osób niepełnosprawnych – Jerzy Pióro

Jerzy Pióro – pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. osób niepełnosprawnych

Nazwa: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Biuro ds. Partycypacji Społecznych
Urząd Miasta Kielce
Lokalizacja: Urząd Miasta Kielce
Wydział Geodezji
Adres: 25–619 Kielce, ul. Młoda 28
Numer pokoju: 4
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8:30–15:30
  • +48 41 367 68 45

Do zakresu działania pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kielce należy w szczególności

  • inicjowanie i koordynowanie opracowywania miejskich programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami,
  • podejmowanie działań związanych z potrzebami i problemami osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w zakresie dostępu do informacji, m.in. w zakresie ochrony praw i interesów,
  • koordynowanie współpracy Urzędu Miasta Kielce, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie tworzenia rozwiązań dotyczących osób z niepełnosprawnościami,
  • organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji poświęconych tematyce niepełnosprawności,
  • interweniowanie w indywidualnych sprawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych,
  • współpraca z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi reprezentującymi interesy osób z niepełnosprawnościami,
  • przedstawienie Prezydentowi Miasta Kielce problemów środowisk osób niepełnosprawnych i propozycji ich rozwiązań.
Skip to content