Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce do spraw Osób Niepełnosprawnych – Jerzy Pióro

Home / Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce do spraw Osób Niepełnosprawnych – Jerzy Pióro

Jerzy Pióro

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce do spraw Osób Niepełnosprawnych

Nazwa: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Biuro ds. Partycypacji Społecznych
Urząd Miasta Kielce
Lokalizacja: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Numer pokoju: 9
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: od ul. Marszałkowskiej
  • +48 41 331 25 24 wew. 234

Do zakresu działania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce do spraw Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kielce należy w szczególności

  • inicjowanie i koordynowanie opracowywania miejskich programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami,
  • podejmowanie działań związanych z potrzebami i problemami osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w zakresie dostępu do informacji, m.in. w zakresie ochrony praw i interesów,
  • koordynowanie współpracy Urzędu Miasta Kielce, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie tworzenia rozwiązań dotyczących osób z niepełnosprawnościami,
  • organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji poświęconych tematyce niepełnosprawności,
  • interweniowanie w indywidualnych sprawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych,
  • współpraca z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi reprezentującymi interesy osób z niepełnosprawnościami,
  • przedstawienie Prezydentowi Miasta Kielce problemów środowisk osób niepełnosprawnych i propozycji ich rozwiązań.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce do spraw Osób Niepełnosprawnych przyjmuje mieszkańców Kielc w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2, pok. 9, tel. 41 331 25 24, wewn. 234. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich udostępniony jest podjazd od ul. Marszałkowskiej wprost do pomieszczenia, w którym pracuje pełnomocnik.

Skip to content