INFORMACJA Z WYBORU PARTNERA

INFORMACJA Z WYBORU PARTNERA do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w odpowiedzi na nabór nr FESW.09.04-IZ.00-002/24 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,...

Protokół z wyboru partnera

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE I REALIZACJI PROJEKTU W ODPOWIEDZI  NA NABÓR NR FESW.09.05-IZ.00-001/24 W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027, PRIORYTET...

Zarządzenie nr 14/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na zapewnieniu pieczy zastępczej dzieciom i młodzieży pochodzącym z miasta Kielce oraz naboru na członków komisji konkursowej

Zarządzenie nr 14/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce,   z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia...