Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach   z dnia 12 stycznia 2023 r.   zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na...

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu,których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na...

Zarządzenie nr 69/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,którego adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 69/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na...

Zarządzenie nr 68/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022–2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 68/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację...

Zarządzenie nr 66/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu,których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 66/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na...

Zarządzenie nr 64/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 64/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na...

Zarządzenie nr 63/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 –2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 63/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach  z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023...

Zarządzenie nr 61/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 61/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację...

Zarządzenie nr 60/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu, których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 60/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację...