Zarządzenie nr 53/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu,których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 53/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie nr 49/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 – 2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Miasta Kielc

Zarządzenie nr 49/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach...

Zarządzenie nr 45/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu, których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 45/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na...

Zarządzenie nr 38/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 – 2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 38/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach...