Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski dla obywateli Ukrainy

Kielce, dnia 19-09-2022 r PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1.      Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka...

Zapytanie ofertowe – Zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski dla obywateli Ukrainy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR.PS.414.WSOU.ZAP.1.2022 Na zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski obywateli...