Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – wyłonienie 2 osób do przeprowadzenia zajęć arteterapeutycznych „Kierunek – sztuka” dla dzieci – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

      Kielce, dnia 02-07-2021 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: wyłonienie 2 osób do przeprowadzenia zajęć arteterapeutycznych...

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy na przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków do miejsca zamieszkania dla mieszkańców mieszkań chronionych i lokali aktywizujących

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy na przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków do miejsca zamieszkania dla mieszkańców mieszkań chronionych i lokali aktywizujących: 1. Przygotowanie gorących posiłków...

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – na dostawę wraz z montażem paneli LVT OAK w kolorze WHAIT OAK w wersji click wraz z dostawą i montażem listew przypodłogowych w kolorze WHAIT OAK w budynku przy ul. Sandomierskiej 126

                                                                                                                 Kielce, dnia 17.05.2021 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Na dostawę wraz z montażem paneli LVT OAK...

Zbiorcze zestawienie ofert – zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno–terapeutycznych dla grupy max. 40 seniorów – uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 14.05.2021 r. Zbiorcze zestawienie ofert ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno – terapeutycznych...

Informacja nr 2 dla Wykonawców dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno – terapeutycznych dla grupy 40 seniorów – uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach realizacji projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, 10.05.2021 INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno – terapeutycznych dla grupy...