Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego ramach programu wieloletniego ”Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023- Moduł I-Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior + przy ul. Naruszewicza 23 w Kielcach

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Nazwa , opis przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego w ramach  programu wieloletniego ”Senior+” na lata 2021-2025, edycja...

Informacja dla wykonawców – Zakup wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego ramach programu wieloletniego ”Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023- Moduł I-Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior + przy ul. Naruszewicza 23 w Kielcach

Informacja dla wykonawców : Zakup wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego ramach programu wieloletniego ”Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023- Moduł I-Utworzenie lub wyposażenie placówki...

Informacja dla wykonawców – Zakup wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego ramach programu wieloletniego ”Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023- Moduł I-Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior + przy ul. Naruszewicza 23 w Kielcach

Informacja dla wykonawców : Zakup wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego ramach programu wieloletniego ”Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023- Moduł I-Utworzenie lub wyposażenie placówki...

Zapytanie ofertowe w zakresie realizacji dostawy – Zakup wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego ramach programu wieloletniego ”Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023- Moduł I-Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior + przy ul. Naruszewicza 23 w Kielcach

Kielce,dnia 02.10.2023 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie realizacji dostawy Zakup wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego ramach  programu wieloletniego ”Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023- Moduł I-Utworzenie...