Organizacje pozarządowe

Home / Organizacje pozarządowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Dział ds. Dialogu Obywatelskiego – symbol „D.O.”
25–542 Kielce, ul. Bukowa 14
tel.: +48 41 315 11 76 wew. 21, 22, 23
e-mail: d.lawniczak@mopr.kielce.pl

Skip to content