Jednostki organizacyjne

Home / Jednostki organizacyjne

 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej w Kielcach,
będące w nadzorze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

1. Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10
2. Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
3. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, ul. Jagiellońska 76
4. Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 76
5. Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6
6. Centrum Obsługi Administracyjno–Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach, ul. Bodzentyńska 32/40
7. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A w Kielcach, ul. Miodowa 7
8. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Kołłątaja 4
9. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Okrzei 8
10. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Orzeszkowej 53
11. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1
12. Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach, ul. Słoneczna 9
13. Dom Rodzinny Nr 2 w Kielcach, ul. Górników Staszicowskich 93
14. Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach, ul. Piekoszowska 36A
15. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach, ul. Wesoła 47/49
16. Centrum Obsługi Placówek w Kielcach, ul. Sandomierska 126
17. Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Dobra Chata” w Kielcach, ul. Sandomierska 126
18. Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Kielcach, ul. Niestachowska 17
19. Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Kamyk” w Kielcach, ul. Wielkopolska 31
20. Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Moje Miejsce” w Kielcach, ul. Fosforytowa 88
21. Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
22. Zespół Leczenia Środowiskowego w Kielcach, ul. Wiosenna 1A

 

Skip to content