Jednostki organizacyjne

Home / Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej w Kielcach będące w nadzorze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach, ul. Bodzentyńska 32/40

Centrum Obsługi Placówek w Kielcach, ul. Sandomierska 126

Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10

Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, ul. Jagiellońska 76

Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 76

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach, ul. Słoneczna 9

Dom Rodzinny Nr 2 w Kielcach, ul. Górników Staszicowskich 93

Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach, ul. Piekoszowska 36A

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach, ul. Wesoła 47/49

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30

Zespół Leczenia Środowiskowego w Kielcach, ul. Wiosenna 1A

Skip to content