Pomoc społeczna

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna

Świadczenia z pomocy społecznej

1. Kryteria przyznawania świadczeń
2. Praca socjalna
3. Zespół Profilaktyki Rodzinnej
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
5. Składka na ubezpieczenie społeczne
6. Pomoc rzeczowa – węgiel z dowozem do miejsca zamieszkania
7. Sprawienie pogrzebu
8. Poradnictwo specjalistyczne
9. Zespół Profilaktyki Rodzinnej
10. Interwencja kryzysowa
11. Schronienie
12. Posiłek – obiady dla dzieci w wieku szkolnym
13. Posiłek – obiady barowe dla dorosłych
14. Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023
15. Niezbędne ubranie – pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, pościel, koce)
16. Usługi pralnicze
17. Usługi opiekuńcze
18. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024
19. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
20. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
21. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
22. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024
23. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
24. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
25. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
26. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
27. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
28. Zespół Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego
29. Mieszkania chronione treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia
30. Mieszkanie chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia
31. Mieszkania chronione – lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
32. Mieszkania wspomagane dla osób starszych i niepełnosprawnych, treningowe dla osób niepełnosprawnych i treningowe dla osób z Ukrainy
33. Mieszkania wspomagane dla osób starszych i niepełnosprawnych
34. Mieszkania treningowe dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu
35. Przyznawanie miejsca w środowiskowym domu samopomocy typu A, B, C
36. Kierowanie i umieszczanie osób w domu pomocy społecznej
37. Kierowanie osób do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku
Skip to content