Oświadczenia majątkowe

Home / Ogłoszenia / Oświadczenia majątkowe

Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 rok

1. Adamiec Anna, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
2. Aniołek Izabela, kierownik Działu Opieki i Wychowania.pdf
3. Bednarz Agata, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
4. Bielecka Iwona, zastępca kierownika Działu Opieki i Wychowania.pdf
5. Bieńka Edyta, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
6. Błaszkiewicz Emilia, dyrektor Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach.pdf
7. Błońska Monika, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
8. Bochenek Małgorzata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
9. Chałupka Piotr, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.pdf
10. Chałupka Piotr, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach – początkowe.pdf
11. Cieniek Urszula, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Centrum”.pdf
12. Ciesielska Edyta, zastępca kierownika Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
13. Ciosk Grażyna, zastępca kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
14. Drosio Wiesława, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek” – końcowe.pdf
15. Fijałkowska Mirosława, p. o. zastępcy kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
16. Fijałkowska Mirosława, specjalista pracy socjalnej Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko” – początkowe.pdf
17. Francuz Małgorzata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
18. Gaik Lidia, straszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej – końcowe.pdf
19. Gardyńska Lilla, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
20. Gil Katarzyna, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
21. Gonciarz Katarzyna, zastępca kierownika Działu Usług.pdf
22. Gościniewicz Magdalena, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
23. Grębska Małgorzata, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
24. Jędraszek Karol, zastępca kierownika Działu ds. Bezdomności.pdf
25. Juszczyk Radosław, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
26. Kaczmarzyk Magdalena, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
27. Kogut Beata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
28. Kojacz Małgorzata, kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
29. Korczyńska Renata, kierownika Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
30. Kosakowska Wanda, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
31. Kowalczyk Beata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
32. Kómor Anna, dyrektor Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, ul. Wiosenna 1.pdf
33. Kruzel Sylwia, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
34. Kubicka Barbara, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
35. Kubicz Marek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach.pdf
36. Kulak Ewa, kierownik Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
37. Latos Karol, starszy specjalista Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – początkowe.pdf
38. Latos Karol, starszy specjalista Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – końcowe.pdf
39. Latos Karol, zastępca kierownika Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – końcowe.pdf
40. Lesiak Elżbieta, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek” – końcowe.pdf
41. Libuda Bożena, dyrektor Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach.pdf
42. Ławniczak Dorota, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
43. Łęska-Baranowicz Grażyna, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach.pdf
44. Łukasiewicz Jolanta, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Centrum”.pdf
45. Małecka Monika, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko” – końcowe.pdf
46. Miter Ewa, zastępca kierownik Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
47. Mitrut Paulina, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
48. Monkiewicz-Kurek Katarzyna, kierownik Działu ds. Bezdomności.pdf
49. Mosiołek Dariusz, kierownik Działu ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym.pdf
50. Możdżeń Anna, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
51. Orawiec Kamila, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
52. Ozga-Zagdan Małgorzata, kierownik Działu Usług.pdf
53. Pałyga-Zomer Magdalena, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
54. Pietrzyk Joanna, kierownik Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
55. Pinkowska Ewa, starszy specjalista Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
56. Pióro Jerzy, dyrektor Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach – końcowe.pdf
57. Rogowska Beata, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.pdf
58. Rogula Alina, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach.pdf
59. Rutkowska Alicja, specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej – końcowe.pdf
60. Smacka Jolanta, straszy specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
61. Sowiński Tomasz, kierownik Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
62. Szczepańska Beata, starszy specjalista Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
63. Szczepańska Renata, p. o. dyrektora Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.pdf
64. Szymczyk-Kogut Bożena, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach.pdf
65. Szymczyk-Kogut Bożena, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach.pdf
66. Terelak Małgorzata, kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
67. Tomczyk Dorota, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
68. Trofimiec Agnieszka, starszy specjalista Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
69. Trześniewska Alicja, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – końcowe.pdf
70. Wesołowska Zofia, dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Kielcach.pdf
71. Wieliński Marek, p.o. dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach – końcowe.pdf
72. Wrona Jadwiga, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
73. Zawierucha Edward, dyrektor Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach.pdf

Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2018 rok

1. Adamiec Anna, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
2. Aniołek Izabela, kierownik Działu Opieki i Wychowania.pdf
3. Barańska Anna, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
4. Bednarz Agata, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
5. Bielecka Iwona, zastępca kierownika Działu Opieki i Wychowania.pdf
6. Bieńka Edyta, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
7. Błaszkiewicz Emilia, dyrektor Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach.pdf
8. Błońska Monika, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
9. Bochenek Małgorzata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
10. Cieniek Urszula, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Centrum”.pdf
11. Ciesielska Edyta, zastępca kierownika Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
12. Ciosk Grażyna, zastępca kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
13. Drosio Wiesława, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek” – końcowe.pdf
14. Figiel Monika, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
15. Francuz Małgorzata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
16. Gaik Lidia, straszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
17. Gardyńska Lilla, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
18. Gil Katarzyna, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
19. Gonciarz Katarzyna, zastępca kierownika Działu Usług.pdf
20. Gościniewicz Magdalena, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
21. Grębska Małgorzata, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
22. Jędraszek Karol, zastępca kierownika Działu ds. Bezdomności.pdf
23. Juszczyk Radosław, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
24. Kaczmarzyk Magdalena, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
25. Kogut Beata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
26. Kojacz Małgorzata, kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
27. Korczyńska Renata, kierownika Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
28. Kosakowska Wanda, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
29. Kowalczyk Beata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
30. Kruzel Sylwia, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
31. Kubicka Barbara, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
32. Kubicz Marek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach.pdf
33. Kulak Ewa, kierownik Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
34. Kómor Anna, dyrektor Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, ul. Wiosenna 1.pdf
35. Latos Karol, zastępca kierownika Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
36. Lesiak Elżbieta, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
37. Libuda Bożena, dyrektor Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach.pdf
38. Ławniczak Dorota, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
39. Łęska-Baranowicz Grażyna, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach.pdf
40. Łukasiewicz Jolanta, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Centrum”.pdf
41. Małecka Monika, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
42. Miter Ewa, kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.pdf
43. Mitrut Paulina, straszy inspektor Dział Świadczeń Rodzinnych.pdf
44. Monkiewicz-Kurek Katarzyna, kierownik Działu ds. Bezdomności.pdf
45. Mosiołek Dariusz, kierownik Działu ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym.pdf
46. Możdżeń Anna, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
47. Orawiec Kamila, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
48. Ozga-Zagdan Małgorzata, kierownik Działu Usług.pdf
49. Pałyga-Zomer Magdalena, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
50. Pietrzyk Joanna, kierownik Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
51. Pinkowska Ewa, kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.pdf
52. Pióro Jerzy, dyrektor Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach.pdf
53. Rogowska Beata, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.pdf
54. Rogula Alina, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach.pdf
55. Rutkowska Alicja, specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
56. Smacka Jolanta, straszy specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
57. Soja Jadwiga, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście” – końcowe.pdf
58. Sowiński Tomasz, kierownik Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
59. Stefańska Elżbieta, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
60. Szczepańska Beata, kierownik Sekcji ds. Realizacji Świadczeń Opiekuńczych.pdf
61. Szczepańska Renata, p.o. dyrektora Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.pdf
62. Szymczyk-Kogut Bożena, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach.pdf
63. Szymczyk-Kogut Bożena, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach.pdf
64. Terelak Małgorzata, kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
65. Tomczyk Dorota, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
66. Trofimiec Agnieszka, zastępca kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
67. Trześniewska Alicja, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
68. Wesołowska Zofia, dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Kielcach.pdf
69. Wiącek Zuzanna, zastępca kierownika Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
70. Wieliński Marek, p.o. dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach – początkowe.pdf
71. Wrona Jadwiga, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
72. Zawierucha Edward, dyrektor Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach – początkowe.pdf
73. Zawierucha Edward, dyrektor Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach – końcowe.pdf
Skip to content