Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/9/2021

Numer referencyjny: MOPR/9/2021

Kielce, dnia 28.12.2021 r.

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 10.12.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”]pn. „Utrzymanie czystości w obiektach MOPR Kielce”, numer postępowania:MOPR/9/2021.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content