Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup środków ochrony osobistej do firm zatrudniających asystentów realizujących Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Kielce, 18.08.2021 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:  Zakup środków ochrony osobistej do firm zatrudniających asystentów realizujących...