Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach

Home / Jednostki organizacyjne / Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach

Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach

Symbol: „DPS”
Właściwość: Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych
Ilość miejsc: 82
Adres: 25–734 Kielce, ul. Jagiellońska 76
Dyrektor: Marek Kubicz
  • +48 41 345 64 97
  • +48 41 345 64 97
  • www.dpskepinskiego.pl

Do podstawowych zadań Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach należy

  • zapewnienie całodobowej opieki;
  • zaspokojenie potrzeb bytowych (miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości);
  • świadczenie usług opiekuńczych (udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w załatwianiu spraw osobistych);
  • świadczenie usług wspomagających ( umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodziną i środowiskiem);
  • pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
Skip to content