Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje Miejsce” w Kielcach

Home / Jednostki organizacyjne / Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje Miejsce” w Kielcach

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje Miejsce” w Kielcach

Symbol: „POW MM”
Właściwość: Placówka wychowuje i sprawuje całodobową opiekę,
zaspakajając psychofizyczne potrzeby dziecka
odpowiednie do jego potrzeb życiowych,
wieku i możliwości rozwojowych.
Ilość miejsc: 14
Adres: 25–757 Kielce, ul. Fosforytowa 88
Dyrektor: Zofia Wesołowska
Kierownik: Ewa Miner
Godziny pracy: Placówka całodobowa
  • +48 690 000 632
  • +48 41 367 69 64

Do podstawowych zadań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce” w Kielcach należy

  • zapewnienie całodobowej opieki i wychowania,
  • zaspakajanie niezbędnych potrzeb dziecka,
  • przygotowywanie dziecka do usamodzielnienia gwarantującego pomyślny start w dorosłość,
  • współpraca z rodzinami naturalnymi wychowanków i instytucjami wspierającymi w celu umożliwienia dzieciom powrotu do rodziny,
  • umożliwienie kontynuacji nauki,
  • umożliwienie kontaktu z najbliższymi.
Skip to content