Dział ds. Informatyki

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział ds. Informatyki

Dział ds. Informatyki

Symbol: „D.I.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Pokój nr: 5 – parter
Kierownik: Andrzej Kolek
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 331 25 24 wew. 231

Do podstawowych zadań Działu ds. Informatyki należy

1) zarządzanie, modernizowanie i administrowanie sieciami komputerowymi Ośrodka oraz siecią teleinformatyczną,
2) zarządzanie, administrowanie serwerem www i poczty,
3) zarządzanie, modernizowanie i administrowanie serwerami obsługującymi systemy dziedzinowe,
4) nadzór nad właściwą eksploatacją infrastruktury informatycznej (programy i sprzęt komputerowy),
5) zakup, instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Ośrodka,
6) opracowywanie strategii rozwoju informatycznego Ośrodka,
7) administrowanie informatycznymi bazami danych,
8) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych,
9) prowadzenie szkoleń pracowników,
10) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracował: Dział ds. Informatyki, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content