Dział ds. Organizacji Pobytu Dziennego i Całodobowego Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział ds. Organizacji Pobytu Dziennego i Całodobowego Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Dział ds. Organizacji Pobytu Dziennego i Całodobowego Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Symbol: „OSN”
Adres: 25–734 Kielce, ul. Jagiellońska 76
Kierownik: Magdalena Radlak
Zastępca kierownika: Anna Bochnacka
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30

 

Do podstawowych zadań Działu ds. Organizacji Pobytu Dziennego i Całodobowego Osób Starszych i Niepełnosprawnych należy

1) prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób starszych i niepełnosprawnych:
a) zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym warunków mieszkaniowych dostosowanych do ich potrzeb i możliwości,
b) zapewnienie mieszkańcom pomocy i wsparcia zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych,
c) zwiększenie samodzielności mieszkańców dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i udogodnień technicznych,
d) przygotowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem mieszkań wspomaganych dla osób starszych,
e) regulowanie i rozliczanie odpłatności za pobyt mieszkańców w mieszkaniach wspomaganych,
f) integracja społeczna mieszkańców,
g) organizowanie zajęć dla mieszkańców mieszkań wspomaganych,
2) na czas istnienia przesłanek prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z Ukrainy,
3) nadzorowanie działalności Klubów Seniora, w tym Klubów „Senior+” oraz Specjalistycznego Klubu Seniora:
a) wydawanie Kart Seniora dla uczestników Klubów Seniora oraz ich ewidencjonowanie i zamawianie,
b) weryfikacja miesięcznej ewidencji uczestników Klubów Seniora,
c) współudział w organizowaniu imprez oraz spotkań dla uczestników Klubu Seniora oraz mieszkańców Kielc,
d) przygotowanie dokumentacji Klubów „Senior+”,
4) nadzorowanie działalności Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera i jego Filii,
5) współpraca z Kielecką Radą Seniorów, w tym obsługa administracyjno–biurowa Kieleckiej Rady Seniorów,
6) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracowanie: Działu ds. Organizacji Pobytu Dziennego i Całodobowego Osób Starszych i Niepełnosprawnych, stan na dzień 04-04-2024

Mieszkania wspomagane dla osób starszych i niepełnosprawnych

Symbol: „OSN”
Adres: 25–132 Kielce, ul. Jagiellońska 76
25–633 Kielce, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 35A
25–633 Kielce, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 35B
25–321 Kielce, ul. Leszczyńska 37
Kierownik: Magdalena Radlak
Zastępca kierownika: Anna Bochnacka
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30

 

Skip to content