Sekcja ds. rachuby i płac

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Sekcja ds. rachuby i płac

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

W strukturze Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych wyodrębnia się

  • Sekcję ds. rachuby i płac

Symbol: „Org..”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Pokoje nr: 41, I piętro
Kierownik: Katarzyna Wójcik
Zastępca kierownika: Paulina Iwan
Kierownik Sekcji: Edyta Zender
Godziny pracy: poniedziałek 8–16
wtorek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 331 25 24 wew. 258, 259

Do zadań Sekcji ds. rachuby i płac należy

  • Naliczanie i sporządzanie miesięcznych list płac wynagrodzeń, list dodatkowych, innych świadczeń przysługujących pracownikom oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  • Naliczanie i dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń z tytułu: rat pożyczek z KZP i ZFŚS, składek na ubezpieczenie grupowe, zajęć komorniczych.
  • Dokonywanie rozliczeń miesięcznych i rocznych z ZUS i US.
  • Prowadzenie imiennych kartotek zasiłków chorobowych.
Skip to content