Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 237/2022 PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content