Unieważnienie informacji o wynikach oraz unieważnienie postępowania: dot. zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2020 r.

Kielce 07.01.2021 r.

 

UNIEWAŻNIENIE INFORMACJI O WYNIKACH
ORAZ
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 r. o godz. 12.15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w wyniku zapytania ofertowego dot. zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektów Gminy Kielce Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach; Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach; Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc, współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, prowadzonego w oparciu o art. art. 46c Ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie 1 Wykonawca – Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna w Kostrzynie nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Dworcowa 2, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie podpisał umowy.

W dniu 23 grudnia 2020 r. upłynął termin realizacji zamówienia.

Zamawiający unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 3 grudnia 2020 r. na realizację zadnia 1 oraz unieważnia postępowania na zadanie 1.

(…)
Pełny dokumentacja w załączniku

 

Skip to content