Zapytanie – sondaż rynku: Wymiana okien w budynku  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach oraz wymiana szyb zespolonych w budynku  Świetlicy Specjalistycznej w  Kielcach ul. Sandomierska 126 – dostawa i montaż

Kielce, 2020-09-04 Zał. Nr 2 ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2 2....

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Dostawa artykułów gospodarstwa domowego (utrzymanie czystości i pozostałe wyposażenie) do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Zał. Nr 4 PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów gospodarstwa domowego (utrzymanie czystości i pozostałe wyposażenie) do Filii...

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu: w postępowaniu: Dostawa/zakup artykułów gospodarstwa domowego (utrzymanie czystości i pozostałe wyposażenie) do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Kielce 31.08.2020 Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu: Dostawa/zakup artykułów gospodarstwa domowego (utrzymanie czystości i pozostałe wyposażenie) do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego przy ul. Jana...

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zakup materiałów do prowadzenia terapii do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Kielce, 28.08.2020 INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zapytanie – sondaż rynku: dostawa/zakup artykułów gospodarstwa domowego (utrzymanie...

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Zakup artykułów gospodarstwa domowego/ drobnej galanterii kuchennej wg. zestawienia w załączniku dla potrzeb wyposażenia Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w Kielcach ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53

Zał. Nr 4 PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup artykułów gospodarstwa domowego/ drobnej galanterii kuchennej wg. zestawienia...