Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy na przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków do miejsca zamieszkania dla mieszkańców mieszkań chronionych i lokali aktywizujących

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy na przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków do miejsca zamieszkania dla mieszkańców mieszkań chronionych i lokali aktywizujących: 1. Przygotowanie gorących posiłków...