Zakup i montaż dźwigu towarowego w budynku Żłobka Os. na Stoku 42a w Kielcach

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU
1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup i montaż dźwigu towarowego w budynku Żłobka „Uśmiech Malucha” Os. Na Stoku 42 a.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.07.2019 r. – 31.07.2019 r.
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 100 % CENA
5. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: Zgodnie z załącznikami
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  • osobiście
  • drogą pocztową na adres podany w pkt 1

    Oferty należy składać do 22.05.2019 r. godz. 10:00
    Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu upływu składania ofert
8. OSOBA DO KONTAKTU
W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE:
Paweł Regucki, tel. 606760493, e-mail: p.regucki@mopr.kielce.pl
Skip to content