Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: zakup rolet materiałowych wewnętrznych i rolokaset zewnętrznych z zabezpieczeniami przeciwwyważeniowymi w ramach wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach

Zał. Nr 4 PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup rolet materiałowych wewnętrznych i rolo kaset zewnętrznych z zabezpieczeniami przeciwwyważeniowymi...