Zarządzenie nr 23/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 22 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 23/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 22 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu, których adresatami są mieszkańcy Kielc

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content