Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski obywateli Ukrainy – uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Kielce, dnia 03-08-2022 r     PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów...

Zarządzenie nr 45/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu, których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 45/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację...

Informacja nr 2 dla Wykonawców – zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski obywateli Ukrainy – uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Kielce, dnia 29-07-2022 r. MOPR/SDU/1/2022 INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Dotyczy zapytania ofertowego nr MOPR/SDU/1/2022 z dnia 25-07-2022 r na zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego...

Informacja nr 1 dla Wykonawców – zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski obywateli Ukrainy – uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Kielce, dnia 27-07-2022 r. MOPR/SDU/1/2022 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dotyczy zapytania ofertowego nr MOPR/SDU/1/2022 z dnia 25-07-2022 r na zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego...

Zapytanie ofertowe – zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski obywateli Ukrainy – uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Kielce, dnia 25-07-2022 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR/SDU/1/2022 Na zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego...

Zarządzenie nr 38/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 – 2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 38/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022...