Zarządzenie nr 27/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których adresatami są mieszkańcy Kielc, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 27/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych
w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których adresatami są mieszkańcy Kielc, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji konkursowej

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content