„Aktywny samorząd” w 2021 roku. Złóż wniosek on-line

„Aktywny samorząd” w 2021 roku. Złóż wniosek on-line

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w 2021 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany w platformie ePUAP.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 01 marca 2021 roku.

Terminy zakończenia przyjmowania wniosków:

  • Moduł I

– do 31 sierpnia 2021 roku

  • Moduł II

– do 31 marca 2021 roku – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

– do 10 października 2021 roku – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu: 41 331 25 24 wew. 234 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Studzienna 2, pokój nr 9, tel.+48 41 331 25 24 wew. 234

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny) można się zapoznać w dokumencie pn. kierunki działań pn. „Kierunki działań (…) w 2021 roku”, będącym załącznikiem do uchwały  nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021 r.

 

Więcej informacji:

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień 25-02-2021

Skip to content