Informacja – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej

Numer postępowania: MOPR/4/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym:

“Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 93 381,81 zł brutto.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content