Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup i dostawa materiałów do terapii niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 12-10-2020 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa materiałów do terapii niezbędnych do realizacji zajęć...