Informacja o unieważnieniu zapytania – sondażu rynku

Dotyczącego zakupu usługi przygotowania raportów monitorujących wdrażanie zmiany organizacyjnej w MOPR polegającej na rozdzieleniu pracy socjalnej od czynności administracyjnych na potrzeby projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.

Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
ul. Studzienna 2
25-544 Kielce

informuje o anulowaniu zapytania – sondażu rynku dotyczącego zakupu usługi przygotowania raportów monitorujących wdrażanie zmiany organizacyjnej w MOPR polegającej na rozdzieleniu pracy socjalnej od czynności administracyjnych na potrzeby projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.
Przedmiotowe postępowanie zostaje anulowane ze względu na wprowadzenie na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego. Uniemożliwia to przeprowadzenie planowanych badań w zakładanym terminie i zakresie.

(Załącznik)

Skip to content