Informacja nr 1 dla Wykonawców – zakup wyposażenia oraz materiałów do terapii/treningów oraz wyposażenia apteczki podręcznej

Kielce , 30.11.2021 r.

Informacja nr 1 dla Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na zakup w latach 2021-2022 wyposażenia oraz materiałów do terapii/treningów do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z chorobą Alzheimera i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera w ramach projektu Gminy Kielce pn. Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że do Zapytania ofertowego z dnia 26.11.2021 r. wprowadza załącznik nr 2 – wzór umowy.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content