Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 232-612202 z dnia 2021-11-30

„Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług w ramach Programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 i „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content