Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie 1 w zapytaniu ofertowym – zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wózków inwalidzkich, sprzętu

Kielce, 06.10.2021

Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE 1 W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zakupu i dostawy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wózków inwalidzkich, sprzętu  do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z chorobą Alzheimera i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera w ramach projektu Gminy Kielce: Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content