Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 28.05.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie Publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora numer postępowania: MOPR/7/2020.

W postępowaniu wpłynęło 21 ofert.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 05.06.2020 r.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  • Zadanie 1: PHU BMS SP.J. Z. Bielecki, 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22,
  • Zadanie 2: ENCORE TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K, Ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce
  • Zadanie 3 i 4: FORSMEBLE Wioleta Marciniak, 25-437 Kielce, Os. Na Stoku 63/24,
  • Zadanie 5: MATAGO GROUP Mateusz Gembicki, Ul. Trzebnicka 28, 50-246 Wrocław które uzyskały najwyższą liczbę punktów

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content